Maria Elisabeth Köcher

Jeg er certificeret Life & Business Coach fra Manning Inspire. Jeg har en baggrund inden for økonomi og kundeservice, derudover har jeg en merkonom i ledelse.

Efter at have været tilknyttet det private arbejdsmarked i mange år, var jeg selv ved at brænde ud. Jeg kunne ikke finde motivationen, da jeg oplevede at jeg ikke var i stand til at få sat mine kompetencer i spil på en måde, hvor jeg fandt balancen mellem arbejdsopgaverne og udvikling.

mine erfaringer

Mit behov er at blive set og hørt af min nærmeste leder – med højdetagen for de talenter jeg besidder og de kompetenceområder, hvor jeg har udviklingspotentiale.

Jeg har desværre oplevet, at mange ledere ikke er i stand til at favne medarbejdernes forskellighed og være i stand til at få ’best value for money’ – ved at anerkende og udfordre på lige så forskellig vis, som de har medarbejdere i teamet.

Med den indsigt, har jeg stor fokus på at coache dig og andre i at kunne udfolde den bedste side af dig og kunne sætte dig selv i spil, når det giver mening for dig! Sådan at du vil være i stand til at få et fantastisk arbejdsliv og STÅ VED DIG SELV!

Privat er jeg gift og har sammen med min mand, to teenagedøtre. Som udearbejdende mor også da pigerne var små, kender jeg til udfordringerne der kan være i forhold til balancen familielivet, parforholdet og ikke mindst i forhold til arbejdslivet.  

mine klienter siger